บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (เดิมเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ซี ซี ) ได้เปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบ บริษัท วัฒนะกล เนื่องจาก บริษัทฯ ต้องการขยายกิจการจึงทำการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการ บริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัว ของเศรษฐกิจ ในประเทศต่อไป

 

 

 Why Choose Us?___________________
 

 

 

Portfolio___________________________

 

 

 

สำนักงาน 77/71 หมู่ 3 ต. บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทร. 034-333-062 แฟกซ์ ต่อ 22, 24
อีเมล์ sawadee@wattanakol2001.com


สาขาชลบุรี 45/12 หมู่ 7 ต.บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โทร. 038-938-355-6 แฟกซ์ 038-938-355-6